Täpsuse analüüs

3D skaneerimise abil olema võimelised pakkuma inspektsiooni teenust, mille puhul võrdleme olemasoleva objekti skaneeritud andmeid tootmiseks kasutatud CAD-mudeliga. Inspektsiooni raportis on selgelt näha erinevused originaalmudeli ning toodetud detaili vahel ja seeläbi on võimalik tuvastada tootmisel tekkinud defektid või kitsaskohad.